Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Työfysioterapia

Tuki- ja liikuntaelimistön vaivat ovat eniten poissaoloja aiheuttava sairausryhmä ja toiseksi yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeisiin. Sairauspäivärahoista ja sairausperusteisista eläkemenoista niiden osuus on noin kolmannes. Tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet aiheuttavat valtaosan yritysten sairausperusteisista työpanosmenetyksistä. Me Fysiokeskus Turussa toimimme yrityksen työhyvinvoinnin ja työterveyshuollon kumppanina tuki- ja liikuntaelimistön oireiden ja ongelmien ehkäisyssä, hoidossa sekä kuntoutuksessa. Palvelumallimme tarjoaa kustannustehokkaan strategian tuki- ja liikuntaelimistön terveyden tukemiseksi. .

Työfysioterapeutti on työterveyden asiantuntija, joka on fysioterapeutin koulutuksen lisäksi erikoistunut työterveyteen, ergonomiaan ja fyysisen toimintakyvyn edistämiseen. Työfysioterapeutti tutkii ja arvioi työntekijän fyysistä työ- ja toimintakykyä, ergonomiaa ja työssä kuormittumista. Hän antaa neuvontaa ja ohjausta tuki- ja liikuntaelinten terveyden ylläpitämisessä ja edistämisessä sekä sopivien työasentojen, -tapojen ja -liikkeiden valinnassa. Yhteistyössä työpaikan kanssa työfysioterapeutti osallistuu hyvinvointia edistävien valmennusten, työtilojen ja -välineiden kehittämiseen ja suunnitteluun.

Työfysioterapeutti etsii asiakkailleen ergonomisia ratkaisuja, joiden avulla työtä voidaan muokata työntekijöille sopivaksi ja näin tehokkaasti ehkäistä oireiden toistuminen tai kivun pitkittyminen. Työfysioterapeutti arvioi fyysistä toimintakykyä suhteessa yksilön voimavaroihin, ominaisuuksiin ja työn kuormitukseen. Tavoitteiden, fysioterapeuttisen tutkimuksen, haastattelun ja testauksen perusteella valitaan omat harjoitteet, sopiva liikunta sekä muokataan työtä ja työtapoja terveyttä tukevaksi.